autoral forteller

Autoral forteller – Kommunikasjon og kultur 2 – NDLA

En slik forteller kan logisk sett ikke vite alt om personene sitt indre – han kan bare gjenfortelle det han har sett og hørt, og det blir opp til leseren å danne seg et bilde av hva som skjer på personenes indre plan og hvilke motiver og mål de har.

FORTELLER OG SYNSVINKEL by Barbro Lystad on Prezi

Autoral forteller I ei tredjepersonsfortelling er framstillinga autoral: Når personene blir omtalt som «han», «hun» eller «de», er dette et klart tegn på at de blir observert utenfra. Fortelleren i ei tredjepersonsfortelling kan ha ulik grad av oversikt over handling og personer, og synsvinkelen ligger sjelden helt fast.

Synsvinkel by Eva Moerk on Prezi

‘autoral’ forteller. Personal: fortelleren deltar i handlingen. Autoral: fortelleren deltar IKKE i handlingen. Fortelleren har da enten en personal eller en autoral synsvinkel. Jeg-forteller Jeg-fortelleren kan være hovedperson i handlingen eller ha en mer tilbaketrukket betrakterrolle. I dette eksempelet er jeg-fortelleren hovedpersonen i handlingen.

Jim: Forteller og synsvinkler

Allvitende forteller: Er en forteller som vet alt. Denne personen observerer ikke bare den er også inne på tankene til personene. Denne bruker allvitende synsvinkel. Det er alltid viktig å skille mellom riktig og galt/ikke riktig.

Karine Børstad: Forteller og synsvinkel

Personlig liker jeg mye bedre tekster der det er en personal forteller kontra autoral forteller. Det gjør fortellingen mye mer virkelig,

Ingelin: Synsinkler i noveller. – ingelink.blogspot.com

Hovedforskjellen mellom autoral og personal synsvinkel er at personal er når man fortelleren bare forteller historien fra en persons synsvinkel. Når man har en autoral synsvinkel kan man fortelle om hva flere syns og/eller tenker. Kan også bare fortelle historien bare med å si hva som skjer og ikke hva personene tenker om saken. Ingelin …

Adas fagblogg: norsk lekse, tøm teksten s. 94

· Jeg- forteller · Allvitende forteller (skiftende synsvinkel) · Refererende forteller (utvendig synsvinkel) · Autoral forteller · Personal synsvinkel 8. Kronologi er at handlingene skjer etter når det skjedde. Det starter på starten og går i riktig rekkefølge helt til slutten. 9.

Forteller og synsvinkel – Norsk YF og SF – NDLA

En autoral forteller kan også følge en person nesten som en skygge og la denne personen ha synsvinkelen hele veien.