når ble kristiania til oslo

Christiania – Oslo – Store norske leksikon – snl.no

Christiania var navnet på Oslo fra 1624, etter at Christian 4 hadde flyttet byanlegget etter en brann samme år. Fra 1877 ble navnet skrevet Kristiania i matrikkel og statskalender, og fra 1897 av byens kommunale etater. Oslo ble igjen offisielt navn med virkning fra 1. …

Da Kristiania ble Oslo – Aftenposten

Da Kristiania ble Oslo. Onsdag er en viktig markeringsdag for Oslo. 11. juli er nemlig datoen da Stortinget i 1924 bestemte at Kristiania mot …

Da Oslo ble Oslo – Østlandssendingen – NRK.no

Byens navn ble endret til Oslo igjen med virkning fra 1. jan. 1925. Kilde: Store norske leksikon – De som fremmet forslaget om navneskifte fra Kristiania til Oslo mente at det var dypt upassende at den Norske hovedstaden hadde et navn som stammet fra en Dansk-Norsk unionskonge, forteller Åse Wetås.

Oslo – Wikipedia

Navnet «Oslo Sporveier» ble videreført i et administrasjonsselskap, som i 2008 ble slått sammen med Stor-Oslo Lokaltrafikk AS til det nye selskapet Ruter. Kollektivnettet i Oslo består per 2009 av trikk, buss, T-bane, NSB lokaltog og båt.

Status: Kommune

Oslo – lokalhistoriewiki.no

Oslo (mellom 1624 og 1925 Christiania, også skrevet Kristiania fra 1877/1897) er en by, en kommune og et fylke i Norge, samt landets hovedstad og største by. Byen kan dateres til tiden rundt år 1000 og ble hovedsete for Norges rikes kansler i 1314.

Oslos historie – Byarkivet – Oslo kommune

Byen Oslo er ca. 1000 år gammel. I 1624 ble byen flyttet fra det som i dag er Gamlebyen, til andre siden av Bjørvika. I 1948 ble Oslo slått sammen med landkommunen Aker.

Christiania -> Oslo – Historie – VG Nett Debatt

Dronningen1: Christiania med Ch var navnet på byen fra 1624 til ca. 1870, først da ble stavemåten ble fornorsket til Kristiania. I 1924 ble navnet på byen endret til «Oslo».

Oslos historie – Wikipedia

Han fortsatte å ha fast tilhold i Oslo, og i 1314 gjorde han byen til landets hovedstad, da han bestemte at rikets segl skulle oppbevares av kansleren (landets administrative leder). Kanslerembetet ble fast knyttet til embetet som prost ved det kongelige kapell, Mariakirken, rett ved siden av kongsgården ved Alnaelvas utløp.

Opprinnelsen ·