norske kirkebøker

Skanna arkiver – Arkivverket

Kirkebøker Inngangen ”Norge” omfatter kirkebøker i norske prestearkiver, samt kirkebøker fra enkelte dissentermenigheter. Inngangen ”Utlandet” omfatter Den norske …

Arkivverket · Selvbetjening · Søk Etter Skanna Arkiver

Søk etter skanna kirkebøker – Skanna arkiver – Arkivverket

Digitaliserte kirkebøker Sperrefrister for kirkebøker Soknehistorikk Veiledning for kirkeboksøk . Søkeresultat. Arkivverket Digitalarkivet, Arkivverket,

Kirkebøker – Digitalarkivet

Den eldste norske kirkeboka er fra Andebu i Vestfold og begynner i 1623. Det er likevel sparsomt med kirkebøker fra 1600-tallet, og først fra 1700-tallet er det bevart kirkebøker fra de fleste prestegjeld og sokn.

Søking i kirkebøker – UiT Norges arktiske universitet

Norsk Historisk Befolkningsregister (HBR) er et nasjonalt infrastrukturprosjekt med NFR‐finansiering for femårsperioden 2014‐2018. Registeret vil når det står ferdig omfatte et tidsløp på over 200 år, der du kan følge mennesker fra vogge til …

Svenske kirkebøker på nett for første gang | NORGE24

46 millioner historiske data fra svenske kirkebøker fra 1880 til 1920 er nå søkbare på nett for første gang. Det kan bidra til slektshistoriske oppdagelser også her i Norge. Slektsforskningsnettsiden MyHeritage har i dag gjort de svenske husholdningsundersøkelsene fra 1881 til 1920 tilgjengelig i digitalt format.

Kirkebøker – Arkivverket

Nyere kirkebøker som ikke er tilgjengelige i Digitalarkivet, oppbevares enten i statsarkivene, eller kan fremdeles befinne seg på menighetskontorene. Dissentermenighetenes protokoller På Digitalarkivet finnes også dissenterprotokoller fra menigheter/trossamfunn utenfor statskirken, så som metodistkirken, den evangelisk …

Digitalarkivet

Digitalarkivet er Arkivverkets publiseringskanal for arkivmateriale. Digitalarkivet er gratis å bruke og tilgjengelig for alle.

kirkebok – Store norske leksikon

(2012, 21. desember). I Store norske leksikon. Hentet fra https://snl.no/kirkebok. fri gjenbruk.

Kirkebok – Wikipedia

De fleste norske kirkebøker fra før 1900-tallet er mikrofilmet og gjort tilgjengelig gjennom landets folkebiblioteker. Noen er også skrevet av i databaser og lagt ut i Digitalarkivet, …

Kirkebøker i Norge ·

Trinitatis.no – Kalender over helligdager i kirkeåret slik

 ·

Oversikt over alle kirkelige helligdager og høytider i Norge, slik de fremstår i norske kirkebøker.