norskprøve 3 eksempel

Eksempeloppgaver i norsk for voksne innvandrere

Her kan du ta eksempeloppgaver i norskprøve for voksne innvandrere utarbeidet av Kompetanse Norge. Oppgavene i prøvene vil ha annet innhold.

Norskprøve – Kompetanse Norge

Tilrettelegging kan for eksempel være ekstra tid, at du får sitte på et eget rom når du skal ta prøven, eller at du får ta muntlig prøve uten medkandidat. Kommunen kan hjelpe deg dersom du ønsker å søke om særskilt tilrettelegging av prøven.

Norskprøve – Kompetanse Norge

Norskprøve 2 og Norskprøve 3 ble arrangert for siste gang i februar 2014, og er erstattet av den nye norskprøven. Norskprøve 2 tilsvarer nivå A2 i den nye norskprøven. Norskprøve 3 tilsvarer nivå B1 i den nye norskprøven.

Norskprøvene

NORSKPRØVENE 1, 2 og 3 Norskprøve 2 for voksne innvandrere er den avsluttende prøven på A2-nivå. Norskprøve 2 har en egen muntlig del og en egen skriftlig del. Bestått prøve skal dokumentere et ferdighetsnivå i norsk som gjør det mulig å ta grunnskoleutdanning eller komme inn på for eksempel tilrettelagte arbeidsmarkedstiltak.

Norskprøve B1-B2 | Norsksiden

Norskprøve B1-B2 er en offisiell norsk språktest. (Den het tidligere Norskprøve 3.) Testen administreres av Kompetanse Norge, som er et offentlig organ under Kunnskapsdepartementet.

Eksempeloppgaver, norskprøve – NORSK FOR …

Eksempeloppgaver https://enovate.no/voxdemo/norsk/ Skriftlig norskprøve Bli klar til norskprøven Muntlig norskprøve del 1 del 2 del 3 del 4 del 5 BERGENSTESTEN

nørskprøve muntlig part 3 – YouTube

Click to view on Bing15:33

Oct 23, 2012 · Mix – nørskprøve muntlig part 3 YouTube; Ordklasse – substantiv – Duration: 19:14. Video 226 Norskprøve muntlig A2-B1 spørsmål – Duration: 20:53.

Author: Lito Lapis

Norsk, muntlig eksamen – YouTube

Click to view on Bing4:27

Mar 16, 2016 · Norsk, muntlig eksamen Sonans Utdanning. Loading nørskprøve muntlig part 3 – Duration: Video 226 Norskprøve muntlig A2-B1 spørsmål

Author: Sonans Utdanning

Norskprøve A2 – 123norsk.com

Tema 3 Jobb. Hva er viktig i arbeidslivet? / Pdf; Jobb og arbeidsliv / Pdf; Tema 4 Familie. Familietyper Jobbsøknad – eksempel; Lommebok mistet;

Lære norsk: Skriftlig oppgave 3

Skriftlig oppgave 3 Hva liker jeg best da jeg bor i Norge? Før jeg kom til Norge, Norskprøve 2 – Skriftlig oppgaver resur; Skriftlig oppgave 4;