pensjon statens pensjonskasse

Pensjon – Statens pensjonskasse – spk.no

Offentleg tenestepensjon frå Statens pensjonskasse Statens pensjonskasse er ei tenestepensjonsordning for tilsette i staten og skuleverket. I tillegg er mange innan …

Etteroppgjør og AFP » Pensjonsbloggen

Statens pensjonskasse vil i disse dager sende ut brev til de av våre AFP-pensjonister som ser ut til å ha tjent for mye eller for lite i inntektsåret 2016 – ut fra inntekten de selv har meldt inn. Statens pensjonskasse vil i disse dager sende ut brev til de av våre AFP-pensjonister som ser ut til å ha tjent for mye eller for lite i inntektsåret 2016 – ut fra …

Pensjonsbloggen » En blogg om pensjon fra Statens

Får jeg opptjent pensjon fra biinntekten samtidig som jeg tjener opp pensjon fra min jobb i det offentlige? Vi får av og til spørsmål som dette, og det kan være greit å vite hvilke regler som gjelder om du har en ekstra inntekt.

Lov om Statens pensjonskasse – Lovdata

Rett til alderspensjon etter fylte 65 år har også arbeidstaker som har fratrådt med pensjon etter lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse. Alderspensjon etter tredje og fjerde ledd kan ikke tas …

Statens pensjonskasse – SPK – Home | Facebook

about statens pensjonskasse – spk Vi leverer tryggleik i alle livsfasar Statens pensjonskasse er ei tenestepensjonsordning for tilsette i staten og skuleverket.

Statens pensjonskasse – YouTube

Film 5 – Offentlig tjenestepensjon (7 FILMER OM PENSJON) – Duration: 4 minutes, 15 seconds.

Lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens

Loven gjelder avtalefestet pensjon (AFP) til arbeidstakere i stilling som gir rett til medlemskap i Statens pensjonskasse, og som ytes i et bestemt tidsrom fram til arbeidstakeren ved fylte 65 år kan få alderspensjon etter lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse § 21 fjerde ledd.

Min side – Statens pensjonskasse | Norge.no

Min side – Statens pensjonskasse På Min side kan du søke om boliglån, beregne og søke om alderspensjon og få oversikt over saker og henvendelser som er til behandling hos Statens pensjonskasse. Du finner også en lånekalkulator hvor du kan beregne terminbeløp med mer for ulike lånebeløp og nedbetalingstid.

Offentlig tjenestepensjon – Privat – KLP

 ·

Har du jobbet deltid, vil pensjonsgrunnlaget ditt bli regnet ut etter en gjennomsnittlig stillingsprosent. For å få full pensjon må du ha vært innmeldt i pensjonsordningen i minst 30 år. Har du vært medlem i mer enn 30 år, brukes de 30 årene med høyest stillingsprosent ved beregningen.

Din pensjon – www.nav.no

Nettjenesten Din pensjon gir deg god oversikt over egen pensjon. Her kan du blant annet se din opptjening, beregne din fremtidige alderspensjon (tidligere kalt serviceberegning), søke om pensjon elektronisk og få oversikt over utbetalingsdatoer.