strøm og spenning

Strøm, spenning og motstand – Mæla ungdomsskole

Elektrisk spenning er kraften som driver elektronene gjennom kretsen. Hvis det er stor forskjell i antall elektroner på den negative og positive polen – er spenningen høy. Er det liten forskjell – er spenningen lav. Elektrisk spenning måles i Volt. (V). I likhet med strøm, må det også være en lukket krets for at det skal være spenning.

Strøm, spenning og Ohms lov — TSBF

Elektrisitet er et produkt av to essensielle faktorer; strøm og spenning. Strøm er bokstavelig talt flyten av elektroner i en leder målt i Ampere. Flere elektroner = mer strøm. Ampere (A), oppkalt etter André-Marie Ampère og defineres matematisk med bokstaven «I», er hvor mange elektroner som passerer et punkt på et hvilket som helst tidspunkt.

Sammenhengen mellom strøm og spenning – PDF

Vi utførte en rekke forsøk knyttet til de ulike områdene innenfor temaet elektrisitet. En av aktivitetene vi prøvde, var et forsøk som omhandlet strøm, spenning og resistans. Hensikten med denne aktiviteten er å undersøke sammenhengen mellom strøm og spenning. Forsøket skulle også inneholde minst en utregning av resistans.

Elektrisk spenning – Wikipedia

Av grunndefinisjonene er spenning én joule per coulomb og strøm er én coulomb per sekund. Dermed kan en det vises at enheten for elektrisk effekt P er ( 1 J/C)(1 C/s) = 1 J/s = 1 W, altså at produktet av strøm og spenning er Watt.

Notasjon og måleenheter ·

Fysikk 1 Sammenhengen mellom Strøm og Spenning – YouTube

Click to view on Bing6:52

Apr 23, 2013 · Fysikk 1 Sammenhengen mellom Strøm og Spenning Elektrisk strøm, spenning og koblinger – Duration: spenning, og resistans – Duration:

Author: Thomas Lervik Engåvoll

Farer ved strøm og spenning – PDF – docplayer.me

Farer ved strøm og spenning Skadeomfanget ved elektrisk støt avhenger hovedsakelig av følgende faktorer [1]: Type strøm, eksponeringstid, strømstyrke og …

Repetisjon: strøm, spenning og motstand – Naturfag – …

Fagstoff: På ungdomsskolen lærte du om strøm og spenning, og du gjorde sikkert mange spennende (!) forsøk. Her kan du friske opp kunnskapene dine om dette emnet.

Bakgrunn: Sprut og spenning – forskning.no

De færreste vet forskjell på elektrisk strøm og spenning, på ampere, volt og watt, selv om de bruker elektriske apparater fra vekkerklokka om morgenen til den elektriske tannpusseren om kvelden. I denne multimediaproduksjonen sammenlignes strøm med vann fra en vannkran.

Ohms lov | Elektrisitet – skolediskusjon.no

Ohms lov beskriver sammenhengen mellom elektrisk spenning, motstand og strømstyrke (strøm). Den sier noe om forholdet mellom spenningen og strømmen som beveger seg gjennom et materiale. De fleste elektriske kretser …

Elektrisk effekt – Wikipedia

Den enkle sammenheng mellom effekt, strøm og spenning i en elektrisk krets er at effekten er produktet av strøm og spenning. Sammenhengen mellom strøm, spenning og effekt er noe mer komplisert når det gjelder elektriske kraftsystemer med vekselstrøm.

Notasjon og måleenheter ·