vestre viken ringerike

Ringerike sykehus – Vestre Viken

Vestre Viken tilbyr samtale med sykehusprest til pasienter og pårørende som ønsker det. Sykehusprestetjenestens formål er å støtte og veilede enkeltmenneskers og gruppers søken etter mening og håp i møte med kriser, sykdom, aldring og død.

Forside – Vestre Viken

Ringerike sykehus; Hallingdal sjukestugu; Psykisk helse og rus. Helsefaglig. For fastleger og andre henvisere; Forskning og innovasjon; Vestre Viken HF,

Nytt Sykehus I Drammen · Brukermedvirkning · Habilitering Og Rehabilitering

Avdelinger – Vestre Viken

https://vestreviken.no/steder/ringerike-sykehus/ringerike-sykehus-dps-bygget: Ringerike sykehus, DPS-bygget: Blakstad, bygg 1: Vestre Viken HF,

Vestre Viken (@VestreViken) | Twitter

The latest Tweets from Vestre Viken (@VestreViken). Vestre Viken består av sykehusene i Bærum, Drammen, Kongsberg og Ringerike. I tillegg har vi et komplett behandlingstilbud innen psykisk helse og rus

Vestre Viken, Ringerike sykehus, Hønefoss – …

Information about Vestre Viken, Ringerike sykehus, Hønefoss. Hvert år får 500 nordmenn multippel sklerose, eller MS, og sykdommen rammer flest i alderen 20 til 30 år.

Vestre Viken, Ringerike sykehus – Posts | Facebook

Vestre Viken, Ringerike sykehus, Hønefoss, Norway. 2.3K likes. Ikke legg ut informasjon om egen eller andres helse. Sykehuset svarer ikke på konkrete

Ringerike DPS – Vestre Viken

Vi tilbyr utredning og behandling av psykiske lidelser og rusavhengighet til den voksne befolkningen i Ringerike, Hole, Modum, Krødsherad Vestre Viken HF,