voksenopplæring trondheim

Trondheim voksenopplæringssenter – Trondheim …

Trondheim voksenopplæringssenter Innhold Enhet for voksenopplæring og Gerhard Schøning voksenopplæringssenter er slått sammen til Trondheim voksenopplæringssenter, med adresse Holtermanns veg 70.

Enhet for voksenopplæring, Trondheim | NAFO NAFO

Enhet for voksenopplæring, Trondheim Enhet for voksenopplæring er Trondheim kommunes norskopplæring for nybosatte flyktninger og innvandrere og grunnskoleopplæring for voksne, inkludert spesialundervisning.

Voksenopplæring – Trøndelag fylkeskommune

Du er her: Startside Våre tjenester Utdanning Voksenopplæring. Voksenopplæring. Om videregående opplæring for voksne. Hvor, hva og hvem. 7013 Trondheim

Voksenopplæring i Trondheim | Startbasen

Voksenopplæring i Trondheim Videregående fag eller yrkesfaglige studieretninger. Dersom du ikke har benyttet deg av retten til videregående skole som ungdom, har du rett til denne skolegangen etter du er fylt 25 år.

Voksenopplæring – www.stfk.no

Fylkeskommunens voksenopplæringstilbud i Trondheim kan du lese mer om under Gerhard Schøning voksenopplæringssenter. Nettbasert voksenopplæring. Sør-Trøndelag fylkeskommune tilbyr nettbasert videregående opplæring for voksne, se siden for Nettbasert voksenopplæring.

Finner ikke siden – Trondheim kommune

Trondheim bys nettsted . Snarveier. English. Kart. Priser, avgifter og gebyr. Skjema fra A til

Thora Storm videregående skole – Skoleside

Årets hovedtaler Marit Fostervold, rektor Anders Buhaug og leder for stiftelsen Trondhjems borgerlige realskole, Anne Dordi Alseth. Foto: Per Magnus Mathisen

Voksenopplæring – byasen.vgs.no

Voksenopplæring helsefagarbeider. Rett til videregående opplæring Voksne født før 1978 som ikke har fullført videregående skole, har rett til gratis videregående opplæring. Det kan bety avkortet læringsløpet på bakgrunn av den kunnskapen den voksne allerede har.